Bài 5: Phép cộng và phép nhân

A. Lý thuyết 1. Tổng và tích hai số tự nhiên Phép cộng: a + b = c hay có thể hiểu: số hạng + số hạng = tổng. Ví dụ: Các phép... Đọc chi tiết »

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

A. Lý thuyết 1. Số phần tử của một tập hợp Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể... Đọc chi tiết »

Bài 3: Ghi số tự nhiên

A. Lý thuyết 1. Số và chữ số Để ghi số một trăm chín mốt, ta viết: 191. Một số tự nhiên co thể có một, hai, ba,…chữ số. Ví dụ: +... Đọc chi tiết »

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

A. Lý thuyết 1. Tập hợp các số tự nhiên Các số là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Tập hợp các số... Đọc chi tiết »

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

A. Lý thuyết 1. Tập hợp Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ. Ví dụ:... Đọc chi tiết »