Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Căn bậc hai của một tích Với hai biểu thức A và B không âm, ta có  Ví dụ: Chú ý: Định lý có thể mở rộng với nhiều số không... Đọc chi tiết »

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

I. CĂN THỨC BẬC HAI 1. Định nghĩa Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi √A là căn thức bậc hai của A, còn A là biểu thức... Đọc chi tiết »

Bài 1: Căn bậc hai

I. CĂN BẬC HAI 1. Khái niệm Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a 2. Tính chất – Số âm không có căn... Đọc chi tiết »