Trọn bộ bài giảng powerpoint Toán 6 – Cánh Diều học kì 2

TRỌN BỘ BÀI GIẢNG – POWERPOINT TOÁN 6 – SÁCH CÁNH DIỀU HỌC KỲ II Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu Bài 2:... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Hoạt động trải nghiệm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA TẤM THIỆP VÀ PHÒNG... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG IV: DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM Bài 38: Dữ liệu và thu thập... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 8: Những hình học cơ bản

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG VIII: NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN Bài 32: Điểm và đường thẳng (3 tiết) Bài... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 7: Số thập phân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG VII: SỐ THẬP PHÂN Bài 28: Số thập phân Bài 29: Tính toán với số... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 6: Phân số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG VI: PHÂN SỐ Bài 23: Phân số Bài 24: So sánh hai phân số; Hốm... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 5: Tính đối xứng của hình học phẳng

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG V: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG Bài 21: Hình có trục đối xứng... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 4: Một số hình học phẳng trong thực tiễn

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG IV: MỘT SỐ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG THỰC TIỄN Bài 18: Hình tam giác đều,... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 3: Số nguyên

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG III: SỐ NGUYÊN Bài 13: Tập hợp các số nguyên Bài 14: Phép cộng trừ... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 2: Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG II: TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN BàI 9: Quan hệ... Đọc chi tiết »