Bài 1: Hình vuông; Tam giác đều; Lục giác đều – Toán 6 (Chân trời sáng tạo) – Bài giảng powerpoint

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ (POWERPOINT) TOÁN 6 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BÀI 1: HÌNH VUÔNG – TAM GIÁC ĐỀU – LỤC GIÁC ĐỀU Nguồn: Sưu tầm Đọc chi tiết »

Bài 1: Tập hợp – Toán 6 (Chân trời sáng tạo) – Bài giảng powerpoint

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ (POWERPOINT) TOÁN 6 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BÀI 1: TẬP HỢP Nguồn: Sưu tầm Đọc chi tiết »

Tài liệu tập huấn bộ sách chân trời sáng tạo môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

TÀI LIỆU TẬP HUẤN BỘ SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 6  LINK TẢI VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »