Bộ bài giảng điện tử powerpoint môn Toán 6, 7, 8, 9 – Đài TH Hà Nội

BỘ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ POWERPOINT MÔN TOÁN 6, 7, 8, 9 ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 1. Toán 6 – SGK chương trình cũ 2. Toán 7 – SGK chương trình... Đọc chi tiết »

Bộ bài giảng powerpoint Toán 6, 7, 8, 9 | Bài giảng điện tử 2021

BỘ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ POWERPOINT 2021 TOÁN CẤP THCS – SƯU TẦM 1.1 Bộ bài giảng Toán 6 – Cánh Diều 1.2 Bộ bài giảng Toán 6 – Chân Trời Sáng... Đọc chi tiết »

Bài 1: Hình vuông; Tam giác đều; Lục giác đều – Toán 6 (Chân trời sáng tạo) – Bài giảng powerpoint

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ (POWERPOINT) TOÁN 6 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BÀI 1: HÌNH VUÔNG – TAM GIÁC ĐỀU – LỤC GIÁC ĐỀU Nguồn: Sưu tầm Đọc chi tiết »

Bài 1: Tập hợp – Toán 6 (Chân trời sáng tạo) – Bài giảng powerpoint

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ (POWERPOINT) TOÁN 6 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BÀI 1: TẬP HỢP Nguồn: Sưu tầm Đọc chi tiết »

Tài liệu tập huấn bộ sách chân trời sáng tạo môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

TÀI LIỆU TẬP HUẤN BỘ SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 6  LINK TẢI VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »