Đáp án đề thi vào 10 môn Toán – Hà Nội năm học 2021 – 2022

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 SỞ GD $ ĐT HÀ NỘI NĂM HỌC 2021 – 2022 TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán – THCS Phù Linh – Sóc Sơn (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN THCS PHÙ LINH – SÓC SƠN (Đáp án chi tiết) ĐỀ THI LẦN 1 (22/05/2021) ĐỀ THI LẦN 2 (30/05/2021) ĐỀ THI LẦN 3 (04/06/2021)... Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Tô Hoàng – Hai Bà Trưng (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS TÔ HOÀNG NGÀY THI: 2/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Nguyễn Công Trứ (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS TNGUYỄN CÔNG TRỨ NGÀY THI: 4/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Thái Thịnh (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS THÁI THỊNH NGÀY THI: 4/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Tân Lập (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS TÂN LẬP NGÀY THI: 4/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Nguyễn Tri Phương (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGÀY THI: 3/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ Đọc chi tiết »

Đề thi HSG môn Toán 8 năm học 2020 – 2021 huyện Gia Lâm (file pdf)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 HUYỆN GIA LÂM – HÀ NỘI FILE PDF Đề thi HSG cấp huyện năm học 2020 – 2021 môn Toán 8 – Gia... Đọc chi tiết »

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Chương Mỹ (file word)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 HUYỆN CHƯƠNG MỸ – HÀ NỘI FILE WORD 1. Đề thi HSG cấp huyện năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 –... Đọc chi tiết »

Đề thi HSG môn Toán 8 huyện Ba Vì năm 2020 – 2021 (file pdf)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 HUYỆN BA VÌ – HÀ NỘI FILE PDF 1. Đề thi olympic cấp huyện năm học 2018 – 2019 môn Toán 8 –... Đọc chi tiết »