Bài 15: Tìm tỉ số của hai số

A. Lý thuyết 1. Tỉ số của hai số Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠ 0) gọi là tỉ số của a và b Kí hiệu a:b... Đọc chi tiết »

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

A. Lý thuyết 1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước Muốn tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.m/n (m,n ∈ N, n ≠... Đọc chi tiết »

Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

A. Lý thuyết 1. Hỗn số + Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được... Đọc chi tiết »

Bài 12: Phép chia phân số

A. Lý thuyết 1. Số nghịch đảo Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 Ví dụ: Số nghich đảo của 1/6 là 6; số nghịch... Đọc chi tiết »

Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

A. Lý thuyết 1. Các tính chất + Tính chất giao hoán:  + Tính chất kết hợp:  + Nhân với số 1:  + Nhân với số 0:  + Tính chất phân phối... Đọc chi tiết »

Bài 10: Phép nhân phân số

A. Lý thuyết 1. Quy tắc + Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau + Muốn nhân một số nguyên với một... Đọc chi tiết »

Bài 9: Phép trừ phân số

A. Lý thuyết 1. Số đối Hai số gọi là đối nhau nêu tổng của chúng bằng Kí hiệu số đối của phân số a/b và -a/b Ví dụ: Số đối của 5/6... Đọc chi tiết »

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

A. Lý thuyết 1. Các tính chất + Tính chất giao hoán :  + Tính chất kêt hợp: + Cộng với số 0:  Ví dụ: 2. Áp dụng Do các tính chất... Đọc chi tiết »

Bài 7: Phép cộng phân số

A. Lý thuyết 1. Cộng hai phân số cùng mẫu Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu Ví dụ:  2. Cộng hai phân số... Đọc chi tiết »

Bài 6: So sánh phân số

A. Lý thuyết 1. So sánh hai phân số cùng mẫu Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn Ví dụ: ... Đọc chi tiết »