Tuyển chọn các bài toán bất đẳng thức thi HSG lớp 9 và thi vào 10 chuyên (file word)

CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC LỚP 9 TUYỂN CHỌN CÁC BÀI BẤT ĐẲNG THỨC THI HSG LỚP 9 THI VÀO 10 CHUYÊN SƯU TẦM – FILE WORD LINK TẢI FILE WORD VỀ... Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Phương trình bậc 2 và ứng dụng của hệ thức Vi-Ét.

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỨC VIET FILE PDF – SƯU TẦM LINK TẢI FILE PDF VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Bất đẳng thức và phương trình vô tỉ – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 7: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Hình học – Chứng minh tứ giác nội tiếp – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 6: CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Các bài toán về phương trình bậc hai – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Tương giao giữa đường thẳng và parabol – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Giải hệ phương trình – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 3: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề: Rút gọn biểu thức và bài toán liên quan – Toán lớp 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 – MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất Toán 9 (file word)

CHUYÊN ĐỀ TÌM GTLN; GTNN VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TOÁN 9 – FILE WORD LINK TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »