Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tài liệu trên Blog Lương Điệp, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "luongdiep". (Ví dụ: giáo án toán 6 luongdiep). Tìm kiếm ngay
11660 lượt xem

Share key Win bản quyền miễn phí | List Key Win Cập nhật Thường xuyên năm 2020

Share key Win bản quyền miễn phí

List Key Win Cập nhật Thường xuyên

Đây là bài viết mà Blog LuongDiep.Com sẽ thường xuyên cập nhật các loại key win bản quyền miễn phí  để chia sẻ cho mọi người. Chắc là mình không phải giới thiệu nhiều nữa đâu nhỉ? Key Win bản quyển là gi? Tại sao phải cần đến key bản quyền? Cách cài đặt key bản quyền thế nào? Đây là những câu hỏi mà đã có quá nhiều bài viết trả lời về nó. Thôi chẳng dài dòng nữa, ta vào vấn đề chình thôi.

LIST KEY WIN BẢN QUYỀN CẬP NHẬT NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2020

Key Win 7 All Volume Editions Volume MAK
Key: GK9CQ-QKBDC-3V6MG-29D93-DRFXP
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39138
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 3128
Time: 10/06/2020 8:26:15 PM
———————
Key: TWK3T-29RQ8-FRRQJ-8H48Q-46JV7
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39138
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2270
Time: 10/06/2020 8:26:22 PM
———————
Key: YJKH3-JYTMP-XF73W-F8H3W-W2JYG
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39138
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1732
Time: 10/06/2020 8:26:28 PM
———————
Key: J4B2W-CJHH7-YF9BR-2HRCG-GPGH3
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39130
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2036
Time: 10/06/2020 8:26:34 PM
———————
Key: YBK8H-WDVJQ-Y9FDF-GWWF4-FG4Y2
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39138
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2367
Time: 10/06/2020 8:26:40 PM
———————
Key: 4CF8G-TQGD8-TVJCT-RPMH8-TFM3P
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39142
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1436
Time: 10/06/2020 8:26:46 PM
———————
Key Win 8.1 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK
Key: 4MTNQ-9H6BB-XC73Y-6BX24-GXWK3
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN Volume:MAK
SubType: [Blue]X18-95508
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 144
Time: 10/06/2020 8:27:36 PM
———————
Key: MN377-Y3QBK-Q4V64-42KP3-T6MDQ
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN Volume:MAK
SubType: [Blue]X18-95504
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 6
Time: 10/06/2020 8:27:37 PM
———————
Key: MTGTW-GNYQG-CJB3M-PT9GK-7XKHD
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN Volume:MAK
SubType: [Blue]X18-95509
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 135
Time: 11/06/2020 6:43:38 AM
———————
Key Win 8 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK
Key: 4BWN2-F6P7F-GD7CJ-8DFR7-M4DHC
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN Volume:MAK
SubType: [8]X18-15530
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 317
Time: 10/06/2020 8:28:48 PM
———————
Key: Q4KN4-VRVYW-YDXW7-J88BY-6VF92
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN Volume:MAK
SubType: [8]X18-15521
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1166
Time: 10/06/2020 8:28:50 PM
———————
Key: B6VGN-664R3-27XPH-R4H7V-FJMQP
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN Volume:MAK
SubType: [8]X18-15518
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 131
Time: 10/06/2020 8:28:51 PM
———————
Key Win 10 RTM Enterprise Volume MAK
Key: VD4JD-N2FYT-HHTH6-TVVQT-9KXR4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98708
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2741
Time: 10/06/2020 8:30:34 PM
———————
Key: WNF9Y-4P6Y8-GKTDH-FPFH6-722JR
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98708
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2936
Time: 10/06/2020 9:03:30 PM
———————
Key: J8BVB-N6G2X-2PDKY-6KKDY-X4VWP
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
SubType: [RS5]X21-83248
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 750
Time: 11/06/2020 6:19:50 AM
———————
Key: 63BNG-G9PVH-7W9X4-9RBQH-WK9R3
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
SubType: [RS1]X21-04964
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 3740
Time: 11/06/2020 6:19:51 AM
———————
Key: N22FM-PRGY9-7HPVH-GJRDK-V23F3
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
SubType: [RS1]X21-04961
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 280
Time: 11/06/2020 6:19:53 AM
———————
Key: WNF9Y-4P6Y8-GKTDH-FPFH6-722JR
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98708
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2768
Time: 11/06/2020 6:26:29 AM
———————
Key: C6DB8-HNDVJ-CQDDX-RDD9G-D3YJP
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
SubType: [RS5]X21-83247
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 105
Time: 11/06/2020 6:43:37 AM
———————
Key Win 10 RTM Professional
Key: 9YDD4-6NPTY-VMWRQ-PMGWX-MG9TY
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98805
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1240
Time: 10/06/2020 10:47:57 PM
———————
Key: MDNJY-M762C-XJM2B-HJ27C-8XCKM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98805
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1245
Time: 10/06/2020 10:47:59 PM
———————
Key: YNDQX-B87B9-QFQKD-CCG3D-QRR9M
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98798
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 124
Time: 10/06/2020 10:48:01 PM
———————
Key: 2CJN4-DBD6X-F38KV-QDJFK-YDWXM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98794
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 249
Time: 11/06/2020 9:37:47 AM
———————
Key: K8Q2N-V3XP6-3VKHJ-CPHG4-3DBQB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98796
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 32
Time: 11/06/2020 9:37:48 AM
———————
Key: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Description: Win 10 RTM Professional Volume:GVLK
SubType: [TH]X19-98795
License Type: Volume:GVLK
Time: 11/06/2020 9:41:09 AM
———————
Key: HTNQM-8B376-MM8MX-FPPJY-39MQB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98794
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 250
Time: 12/06/2020 9:00:24 PM
———————
Key: QNVKY-8Q4PW-88RX2-GFYMR-CR4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]X19-98845
License Type: Retail
Time: 12/06/2020 9:02:58 PM
———————
Key: PPNBD-4GCR8-X3P3V-P7PJT-6F4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]X19-98845
License Type: Retail
Time: 12/06/2020 9:02:58 PM
———————
Key: P4CNW-YCTBX-FWT9K-QBXP3-8K8XM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98798
Remaining: 33
Time: 6/13/2020 11:49:48 AM (GMT+7)
Key Win 10 RTM Education 
Key: N27RF-78GHW-4FQHK-RP8H8-RX8WD
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98674
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 13
Time: 11/06/2020 6:26:22 AM
———————
Key: 77YJN-3J3Q7-98DVM-PGRDC-TMT4Q
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98674
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 11
Time: 11/06/2020 6:26:23 AM
———————
Key: 7FDRN-F8PD7-3TMFP-C8MQY-PR4B3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98674
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 11
Time: 11/06/2020 6:26:24 AM
———————
Key: HWQNW-HJTBF-8TX32-PMQM7-MBHY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98674
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 11/06/2020 6:26:25 AM
———————
Key: 29GNB-CJW2C-GT22K-F2Q27-QPFB3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98674
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 10
Time: 11/06/2020 6:26:26 AM
———————
Key: NMMHM-K78BB-9RMFJ-D9JWM-XBT4Q
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98674
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1
Time: 11/06/2020 6:26:28 AM
———————
Key Win 10 RTM Professional OEM:DM
Key: X72BG-2BN6X-44V2D-MWBJG-J2QGP
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
SubType: [TH]X19-99481
License Type: OEM:DM
Time: 10/06/2020 8:33:17 PM
———————
Key: 646BN-6X8WJ-PW3QD-FVJ77-KHJXC
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
SubType: [TH]X19-99481
License Type: OEM:DM
Time: 10/06/2020 8:33:18 PM
———————
Key: CNHMW-8TF4X-MVDW9-HDFW2-6JF9C
Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
SubType: [TH]X19-99481
License Type: OEM:DM
Time: 10/06/2020 8:33:19 PM
———————
Key Win 10 RTM Professional Retail
Key: F6WTN-6GJDC-BYQB8-2KYVV-T3BP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]res-v3308
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:34:09 PM
———————
Key: DGNMK-6XBYY-98HFY-9D3FX-Y7VX7
Description: Win 10 RTM Core Retail
SubType: [TH]X19-98879
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:34:49 PM
———————
Key: QDBRN-79JXK-HD3RY-XGT38-9TPKG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]res-v3308
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:35:30 PM
———————
Key: WDH28-47N8J-963HK-DQRGF-QGPJB
Description: Win 10 RTM Education Retail
SubType: [TH]X19-98885
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:35:30 PM
———————
Key: HBKCY-FNWGR-GCFGD-V6XPQ-TCQGT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]X19-98843
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:40:45 PM
———————
Key: 73NT2-4HYHR-D8HJ7-8D2H7-YY49G
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]X19-98845
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:41:13 PM
———————
Key: 8F6QN-HYMR6-3YKFD-JDJGW-MTDGT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]X19-98845
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:42:36 PM
———————
Key: Q93NK-J6KHW-7Y94R-WK7HP-V8RBY
Description: Win 10 RTM Education Retail
SubType: [TH]X19-98885
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:43:40 PM
———————
Key: GNF3J-V29WX-HPBJQ-KDRG6-YG9TT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
SubType: [TH]X19-98843
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:44:24 PM
———————

HƯỚNG DẪN ACTIVE WIN 10 BẰNG KEY BẢN QUYỀN

0 0 votes
Đánh giá bài viết

Thông báo: Blog Lương Điệp (luongdiep.com) là nơi chia sẻ Template Powerpoint; Trò chơi Powerpoint; Tài liệu Giáo dục; Bài giảng điện tử; Giáo án điện tử; Đề thi: học tập trực tuyến, ... miễn phí, phi lợi nhuận.

Nếu bạn sở hữu file do bản quyền thuộc về bạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi tháo gỡ theo yêu cầu. Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x