Đề thi tuyển sinh 10 môn Toán (không chuyên) năm 2021-2022 của 63 tỉnh thành (file word)

TUYỂN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN (KHÔNG CHUYÊN) NĂM HỌC 2021 – 2022 CỦA 63 TỈNH THÀNH Đề TS 10 môn Toán 10 2021-2022 Thành phố Hà Nội có đáp... Đọc chi tiết »

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán – Hà Nội năm học 2021 – 2022

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 SỞ GD $ ĐT HÀ NỘI NĂM HỌC 2021 – 2022 TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Bộ đề thi thử vào 10 môn Toán – THCS Phù Linh – Sóc Sơn (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN THCS PHÙ LINH – SÓC SƠN (Đáp án chi tiết) ĐỀ THI LẦN 1 (22/05/2021) ĐỀ THI LẦN 2 (30/05/2021) ĐỀ THI LẦN 3 (04/06/2021)... Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Tô Hoàng – Hai Bà Trưng (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS TÔ HOÀNG NGÀY THI: 2/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Nguyễn Công Trứ (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS TNGUYỄN CÔNG TRỨ NGÀY THI: 4/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Thái Thịnh (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS THÁI THỊNH NGÀY THI: 4/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ MÁY Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Tân Lập (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS TÂN LẬP NGÀY THI: 4/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ Đọc chi tiết »

Đề thi thử vào 10 môn Toán (90 phút) – THCS Nguyễn Tri Phương (Đáp án chi tiết)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – 90 PHÚT THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGÀY THI: 3/6/2021 (Đáp án chi tiết) TẢI FILE WORD VỀ Đọc chi tiết »

Tuyển tập 20 đề thi thử vào 10 môn Toán năm học 2020 – 2021 (Đáp án chi tiết)

TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN – NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐÁP ÁN CHI TIẾT Đọc chi tiết »

Tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán – SGD & ĐT Hà Nội từ năm 2006 – 2021

TỔNG HỢP 15 ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN SGD & ĐT HÀ NỘI TỪ NĂM 2006 – 2021 Đọc chi tiết »