Bài 9: Tam giác

A. Lý thuyết 1. Tam giác ABC là gì? Định nghĩa: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB; BC; CA khi ba điểm A; B; C không thẳng hàng Nhận... Đọc chi tiết »

Bài 8: Đường tròn

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R) Chú ý: Với... Đọc chi tiết »

Bài 6: Tia phân giác của góc

A. Lý thuyết 1. Tia phân giác của một góc Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc... Đọc chi tiết »

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

A. Lý thuyết 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng Cho tia Ox, Vẽ góc ∠xOy sao cho 0o < m < 180o – Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng... Đọc chi tiết »

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

A. Lý thuyết 1. Khi nào thì tổng số đo hai góc góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy thì... Đọc chi tiết »

Bài 3: Số đo góc

A. Lý thuyết 1. Đo góc + Mỗi góc có một số đo xác định, lớn hơn 0 và không vượt quá 180o + Số đo của góc bẹt là 180o 2.... Đọc chi tiết »

Bài 2: Góc

A. Lý thuyết 1. Góc Góc là hình gồm hai tia chung gốc . Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc . Hai tia là hai cạnh của góc... Đọc chi tiết »

Bài 1: Nửa mặt phẳng

A. Lý thuyết 1. Nửa mặt phẳng bờ a a. Mặt phẳng + Một mặt bàn, mặt bẳng, một tờ giấy trải rộng… cho ta hình ảnh của mặt phẳng + Mặt... Đọc chi tiết »

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

A. Lý thuyết 1. Trung điểm của đoạn thẳng Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi... Đọc chi tiết »

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

A. Lý thuyết 1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B... Đọc chi tiết »