Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ công chức, viên chức

TÀI LIỆU – VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Blog Lương Điệp xin gửi tới quý thầy cô bộ tài liệu và video... Đọc chi tiết »

Trọn bộ bài giảng powerpoint Toán 6 – Cánh Diều học kì 2

TRỌN BỘ BÀI GIẢNG – POWERPOINT TOÁN 6 – SÁCH CÁNH DIỀU HỌC KỲ II Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu Bài 2:... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Hoạt động trải nghiệm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA TẤM THIỆP VÀ PHÒNG... Đọc chi tiết »

Giáo án Word Toán 6 KNTT – Hoạt động trải nghiệm

GIÁO ÁN WORD TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA TẤM THIỆP VÀ PHÒNG HỌC CỦA EM... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG IV: DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM Bài 38: Dữ liệu và thu thập... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 8: Những hình học cơ bản

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG VIII: NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN Bài 32: Điểm và đường thẳng (3 tiết) Bài... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 7: Số thập phân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG VII: SỐ THẬP PHÂN Bài 28: Số thập phân Bài 29: Tính toán với số... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 6: Phân số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG VI: PHÂN SỐ Bài 23: Phân số Bài 24: So sánh hai phân số; Hốm... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 5: Tính đối xứng của hình học phẳng

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG V: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG Bài 21: Hình có trục đối xứng... Đọc chi tiết »

Bài giảng điện tử powerpoint Toán 6 KNTT – Chương 4: Một số hình học phẳng trong thực tiễn

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – POWERPOINT TOÁN 6 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHƯƠNG IV: MỘT SỐ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG THỰC TIỄN Bài 18: Hình tam giác đều,... Đọc chi tiết »