Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

A. Lý thuyết 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, được kí hiệu là | a |, ta định nghĩa như sau: Ví dụ: Bỏ... Đọc chi tiết »

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Luyện tập

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa Bất phương trình dạng ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0, ax + b < 0, ax + b ≤ 0, ax... Đọc chi tiết »

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

A. Lý thuyết 1. Bất phương trình một ẩn Bất phương trình ẩn x là hệ thức A( x ) > B( x ) hoặc A( x ) < B( x )... Đọc chi tiết »

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Luyện tập

A. Lý thuyết 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương a) Tính chất Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số... Đọc chi tiết »

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

A. Lý thuyết 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số a và b, xảy ra một trong ba trường... Đọc chi tiết »

Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Chương 3 Đại số 8

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa về phương trình một ẩn + Một phương trình với ẩn x là hệ thức có dạng A( x ) = B( x ), trong đó... Đọc chi tiết »

Bài 6, 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

A. Lý thuyết 1. Cách giải toán Các bước giải toán bằng cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình + Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho... Đọc chi tiết »

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Luyện tập

1. Tìm điều kiện xác định của một phương trình Điều kiện xác định của phương trình là tập hợp các giá trị của ẩn làm cho tất cả các mẫu trong... Đọc chi tiết »

Bài 4: Phương trình tích – Luyện tập

1. Phương trình tích và cách giải Phương trình tích có dạng A( x ).B( x ) = 0 Cách giải phương trình tích A( x ).B( x ) = 0 ⇔ ... Đọc chi tiết »

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Luyện tập

1. Cách giải Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương trình như sau: Bước 1: Quy đồng mẫu hai vế và... Đọc chi tiết »