Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Các bước giải toán Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình: + Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng + Biểu... Đọc chi tiết »

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

1. Phương trình trùng phương Phương trình trùng phương là phương trình có dạng ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠ 0) Giải phương trình ax4 + bx2 + c = 0 (a ≠... Đọc chi tiết »

Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

1. Hệ thức vi – ét Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có nghiệm dù đó là hai nghiệm phân biệt hay nghiệm kép thì... Đọc chi tiết »

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

1. Công thức nghiệm thu gọn. Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và b = 2b’; Δ’ = b2 – ac. + Nếu Δ’ > 0,... Đọc chi tiết »

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

1. Công thức nghiệm Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và biểu thức Δ = b2 – 4ac + Nếu Δ > 0 thì phương trình... Đọc chi tiết »

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

1. Định nghĩa Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax2 + bx + c = 0. Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số... Đọc chi tiết »

Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

1. Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục... Đọc chi tiết »

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

1. Tập xác định Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x ∈ R. 2. Tính chất + Nếu a > 0 thì hàm số... Đọc chi tiết »

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

I. CÁC BƯỚC GIẢI TOÁN Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ta thường thực hiện theo các bước sau: + Bước 1: Chọn ẩn số (nêu đơn vị... Đọc chi tiết »

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

I. QUY TẮC CỘNG ĐẠI SỐ Gồm hai bước: + Bước 1: Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới. + Bước 2: Dùng... Đọc chi tiết »