Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

I. KHÁI NIỆM

1. Góc tạo bởi đường thằng y = ax + b (a ≠ 0) với trục Ox.

Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox và M là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục Ox. Khi đó ∠MAx là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox.

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

2. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Khi a > 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn và nếu a càng lớn thì góc đó càng lớn.

Khi a < 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù và nếu a càng bé thì góc đó càng lớn.

Như vậy, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox phụ thuộc vào a.

Người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Chú ý:

+ Khi a > 0, ta có:

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Từ đó dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi suy ra số đo của ∠MAx.

+ Khi a < 0 ta có:

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Từ đó tìm số đo của góc (180° – ∠MAx), sau đó suy ra ∠MAx.

+ Các đường thẳng có cùng hệ số a (a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.

+ Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong TH này, ta có thể nói a là hệ số góc của đường thẳng y = ax

II. VÍ DỤ CỤ THỂ

Câu 1: Cho hàm số y = x + 2. Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 2 với trục Ox (làm tròn đến phút)

Hướng dẫn:

Vẽ đồ thị hàm số y = x + 2

Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm A(0; 2); B(-2; 0).

Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Gọi góc tạo bởi đường thẳng y = x + 2 với trục Ox là α, ta có ∠ABO = α Xét tam giác vuông OAB , ta có Lý thuyết: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất (1 chính là hệ số góc của đường thẳng y = x + 2)

Khi đó số đo góc α là α = 45°

Câu 2: Cho (d): y = ax + b. Tìm a, b biết (d) đi qua gốc tọa độ và song song với (d’) trong đó (d’) có hệ số góc bằng 1.

Giải:

Theo bài ta, (d) đi qua gốc tọa độ nên ta có b = 0

(d) song song với (d’) và (d’) có hệ số góc bằng 1 nên a = 1

Vậy a = 1, b = 0.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x