Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tài liệu trên Blog Lương Điệp, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "luongdiep". (Ví dụ: giáo án toán 6 luongdiep). Tìm kiếm ngay
11407 lượt xem

Share key bản quyền Office miễn phí cập nhật thường xuyên năm 2020

Share key bản quyền Office miễn phí cập nhật thường xuyên năm 2020

Bài viết này, Blog Lương Điệp chia sẻ đến tất cả mọi người key bản quyền Office tất cả phiên bản từ Office 2007 > Office 2019 – bộ ứng dụng văn phòng không thể trong công việc hàng ngày. Trong bài viết mình chia sẻ rất nhiều key của các phiên bản khác nhau. Chính vì vậy bạn hãy lựa chọn key theo đúng với phiên bản Office mà bạn đang sử dụng nhé. Ngoài ra bạn còn có thể tìm kiếm key win bản quyền miễn phí mà mình chia sẻ trong bài viết này.

LIST KEY OFFICE MIÊN PHÍ CẬP NHẬT NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2020

Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail

Key: KF2YW-2DNKR-CBJDR-979Y2-TMWJ6
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:37 PM
———————
Key: Y3GJV-NVYHC-Q449F-7DDKT-VCGTG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:38 PM
———————
Key: 22QH6-CNXGC-QYJMX-DXX7B-R626G
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:38 PM
———————
Key: WFK77-8NFJV-K9RWB-DP7VF-TVMCT
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:39 PM
———————
Key: ND4GY-PXBHR-BBV32-GGPWX-HCGTG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:39 PM
———————
Key: C9BNW-RKXQV-RF7X2-BPG6B-39P6G
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:40 PM
———————
Key: RYHQG-7NKJF-6663K-B9KWY-BBKGG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:40 PM
———————
Key: 7GJMW-N2TK8-RPFV9-HKJXK-FRJJ6
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:41 PM
———————
Key: NHKBH-RGRBD-9TTRQ-YKMWF-W8HPT
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:41 PM
———————
Key: JDC2R-T9N42-33HQQ-WT3T6-P7MCT
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:57:42 PM
———————
Key: DMN77-662W6-BH23M-XRVHQ-TCRW6
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 8:58:09 PM
———————
Key: RKPRX-HNDP3-BYKGM-CGHRQ-9D9GG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:04:53 PM
———————

Key: NK499-MPPYR-CW8T7-7CC6B-39P6G
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:20:36 PM
———————

Key: 2XRGN-4RY8Y-6RKFH-X7QDQ-MDYB9
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:27 PM
———————
Key: CC8PQ-7WN9K-MF99R-P9XF3-C39FX
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:27 PM
———————
Key: HN2MC-PM74K-3TBQF-96DY6-J2RWK
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:28 PM
———————
Key: MXKKM-NW86D-TWWGQ-FKX3B-CWHM9
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:28 PM
———————
Key: ND279-X8PQW-VB34D-WHHBB-TXY8K
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:29 PM
———————
Key: T4Y9N-6Q7Y2-9YJB6-VWFBD-H23Y9
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:29 PM
———————
Key: TNMQK-4F8QD-DFYTJ-VYJ98-YP3Y9
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
SubType: X21-74792
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:21:30 PM
———————
Key: DVDHN-PVPYY-9CMC9-HP74M-92GTG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:27:45 PM
———————

Key: NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_KMS_Client_AE
SubType: X21-74154
License Type: Volume:GVLK
Time: 10/06/2020 9:41:23 PM
———————
Key: VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRG
Description: Office19_ProPlus2019XC2RVL_KMS_ClientC2R
SubType: X21-64685
License Type: Volume:GVLK
Time: 10/06/2020 9:41:23 PM
———————
Key: W8W6K-3N7KK-PXB9H-8TD8W-BWTH9
Description: Office19_ProPlus2019R_PrepidBypass
SubType: X21-64688
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:41:24 PM
———————
Key: XM2V9-DN9HH-QB449-XDGKC-W2RMW
Description: Office19_ProjectPro2019XC2RVL_KMS_ClientC2R
SubType: X21-64687
License Type: Volume:GVLK
Time: 10/06/2020 9:41:25 PM
———————
Key: KDNJ9-G2MPB-HWJB4-DC6C2-DDCWD
Description: Office19_ProjectPro2019R_PrepidBypass
SubType: X21-64691
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:41:26 PM
———————
Key: N7K4Y-P9YC7-PDHJB-VC3CG-CG26G
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 10:21:13 PM
———————
Key: MNYH4-MQ9JY-MMD4W-9W6RC-7CGTG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 10:21:13 PM
———————
Key: MDV33-RPNCT-H7RVX-FHPQJ-78TTG
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
SubType: X21-74618
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 10:21:14 PM
———————
Key: PD8NK-VG228-XWG93-94WWT-V6FXQ
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 11/06/2020 3:15:10 PM
———————
Key: F9G6N-BKB4P-DGHPG-GM7FH-GCRX2
Description: Office19_RTM19_VisioPro2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74214
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 651
Time: 11/06/2020 3:15:14 PM
———————
Key: 2B8WP-NCG6D-8JQMM-9JWXY-HVB9Q
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74165
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 9727
Time: 11/06/2020 3:15:15 PM
———————
Key: TPCXN-J87D4-BPYVQ-3YWVC-BTFXQ
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:40 PM
———————
Key: PD8NK-VG228-XWG93-94WWT-V6FXQ
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:41 PM
———————
Key: KV2GX-8NJBF-MW3QT-HC2MV-9BWKQ
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74164
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:42 PM
———————
Key: 2B8WP-NCG6D-8JQMM-9JWXY-HVB9Q
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74165
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 9009
Time: 12/06/2020 12:59:43 PM
———————
Key: 4MYNM-47GXW-CG7YV-QDB6M-YWTT3
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:44 PM
———————
Key: R99TN-R2GQF-VQ99Y-HFGV7-9BWKQ
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:44 PM
———————
Key: GP3YN-RPX2T-FVYT8-4TPFY-7MKG3
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:45 PM
———————
Key: CBMPF-4GNY8-JX6KV-CBRGH-T3C63
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:46 PM
———————
Key: TB7BM-TPNC8-CJ493-MFXV4-6Q9G3
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74164
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:47 PM
———————
Key: NB73Y-T2GXX-TKMB4-FYXCJ-F3M9Q
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74163
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 0
Time: 12/06/2020 12:59:48 PM
———————
kEY Office16_StandardVL_MAK

Key: 9C3N2-FMXKX-864KY-MF4JB-92FJC
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00729
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 4422
Time: 10/06/2020 9:02:48 PM
———————
Key: NKBFG-FHMPJ-GHMW6-M9PB6-VCFJC
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00725
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 237
Time: 10/06/2020 9:02:49 PM
———————
Key: 8BYN9-QVQTJ-WYJRQ-F6H7T-683M2
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00728
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 193
Time: 10/06/2020 9:02:50 PM
———————
Key: HVYJ7-XKN9F-98YBY-PPBMT-TJGFP
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00724
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 35
Time: 10/06/2020 9:02:51 PM
———————
Key: GNRDV-B9TPG-WY4WF-WV8RX-V22RP
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00726
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 34
Time: 10/06/2020 9:02:52 PM
———————

Key: NKBFG-FHMPJ-GHMW6-M9PB6-VCFJC
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00725
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 237
Time: 10/06/2020 9:23:04 PM
———————

Key: V9NQG-MM8GX-XDDP8-KRRMH-BDW3Y
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 5810
Time: 10/06/2020 9:27:00 PM
———————
Key: 2NGV6-8P8GP-9WHDY-764VD-2WGDY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 4040
Time: 10/06/2020 10:45:50 PM
———————
Key: NKBFG-FHMPJ-GHMW6-M9PB6-VCFJC
Description: Office16_StandardVL_MAK
SubType: X20-00725
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 237
Time: 10/06/2020 10:45:52 PM
———————
Key: V9NQG-MM8GX-XDDP8-KRRMH-BDW3Y
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 5751
Time: 10/06/2020 10:45:52 PM
———————
Key: NXQRH-PTDPG-9VG89-GH22M-PR4HM
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 5032
Time: 10/06/2020 10:45:53 PM
———————
Key: QYG29-Y8NVR-YRXPY-T3DVW-GVJ3Y
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 4339
Time: 10/06/2020 10:45:54 PM
———————
Key: 8YNGW-PW6KQ-V6BG7-JCP4X-QV7BB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 3246
Time: 10/06/2020 10:45:55 PM
———————
Key: DNMXF-HKQR2-CRJ7F-BFHHK-C7J3Y
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2686
Time: 10/06/2020 10:45:56 PM
———————

Key: 2NGV6-8P8GP-9WHDY-764VD-2WGDY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 4040
Time: 10/06/2020 10:40:00 PM
———————
Key: XHJ8N-X79YB-4Q424-Y98DQ-G83KV
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
SubType: X20-00491
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1221
Time: 16/06/2020 8:25:53 PM
———————
Key Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Key: T4YCN-3XDXW-R3748-JK367-CYVHC
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X20-19681
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:22:19 PM
———————

Key: MWX83-RN39J-MK43P-6HJBP-DDBT3
Description: Office16_ProjectProR_Retail
SubType: X19-99817
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:25:06 PM
———————

Key: 8JJ7J-ND262-Q4FYX-WHMV6-H8RQY
Description: Office16_VisioProMSDNR_Retail
SubType: X20-19684
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:26:10 PM
———————
Key: FQPNR-M8687-Y662H-GDQ9J-W44D9
Description: Office16_HomeBusinessR_Retail3
SubType: X19-99146
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:26:11 PM
———————
Key: 4NB6D-M6RYV-7VY4F-82V27-YY6DY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
SubType: X20-00549
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2935
Time: 11/06/2020 3:15:12 PM
———————
Key Office15_ProPlusMSDNR_Retail

Key: HV2DM-NXHDX-3YDKX-G23BQ-4GBGX
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:24:10 PM
———————

Key: N84K9-8K44G-K2GG8-676T7-94P8K
Description: Office15_ProjectProMSDNR_Retail
SubType: X18-32757
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:25:07 PM
———————
Key: Y3VNY-M3K6H-X9XC9-CRG3R-X2CC9
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:25:07 PM
———————

Key: B9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:33:28 PM
———————
Key: 6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:33:28 PM
———————
Key: MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
Description: Office15_VisioProMSDNR_Retail
SubType: X18-33261
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:33:29 PM
———————

Key Office15_StandardVL_MAK
Key: JHNMW-H93MP-JVMY8-2TMPG-QYF6J
Description: Office15_WordVL_MAK
SubType: X18-32608
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 4992
Time: 10/06/2020 9:29:05 PM
———————
Key: 8MNMD-R6K8F-3VYX7-BY2T6-VCCD6
Description: Office15_StandardVL_MAK
SubType: X18-33252
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 306
Time: 10/06/2020 9:29:07 PM
———————
Key: NTHH8-J3XH9-RGC2B-J2PHW-WB3BG
Description: Office15_StandardVL_MAK
SubType: X18-33252
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 260
Time: 10/06/2020 9:29:07 PM
———————
Key: M3MNB-X6XJ4-W4VMC-FRKFV-CYQ67
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
SubType: X18-32644
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2851
Time: 10/06/2020 10:39:59 PM
———————
Key: NHMRF-679V4-GT6D6-VGQDQ-628QH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
SubType: X18-32646
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 1345
Time: 10/06/2020 10:40:00 PM
———————
Key: B9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:43:29 PM
———————
Key: 6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:43:29 PM
———————
Key: MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
Description: Office15_VisioProMSDNR_Retail
SubType: X18-33261
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:43:29 PM
———————
Key: KDVQM-HMNFJ-P9PJX-96HDF-DJYGX
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:49:42 PM
———————
Key: YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Description: Office15_ProPlusVL_KMS_Client
SubType: X18-32633
License Type: Volume:GVLK
Time: 10/06/2020 9:49:42 PM
———————
Key: 366NX-BQ62X-PQT9G-GPX4H-VT7TX
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:49:43 PM
———————
Key: 4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:49:44 PM
———————
Key: KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:49:45 PM
———————
Key: 6KTFN-PQH9H-T8MMB-YG8K4-367TX
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
SubType: X18-32619
License Type: Retail
Time: 10/06/2020 9:49:45 PM
———————
Key: C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Description: Office15_VisioProVL_KMS_Client
SubType: X18-33287
License Type: Volume:GVLK
Time: 10/06/2020 9:49:45 PM
———————
Key: J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Description: Office15_VisioStdVL_KMS_Client
SubType: X18-32580
License Type: Volume:GVLK
Time: 10/06/2020 9:49:46 PM
———————
Key: GNYH2-2Q73K-BM99K-VW7Q9-H6BG7
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
SubType: X18-32644
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 2035
Time: 11/06/2020 3:15:13 PM
———————
Key: DG6J2-PBNFM-QCRF7-WYPCC-BTBJF
Description: Office15_VisioProVL_MAK
SubType: X18-33294
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 901
Time: 12/06/2020 9:45:37 PM
———————
Key: 2PJGB-N2QTD-47YH4-48P47-M4D6B
Description: Office15_ProjectProVL_MAK
SubType: X18-32791
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 512
Time: 12/06/2020 9:45:38 PM
———————
Key: P47N9-3PRHV-X6V3V-X74WG-J2MG7
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
SubType: X18-32641
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 9235
Time: 12/06/2020 9:51:44 PM
———————
Key: 3N69W-6XD73-BFP84-WBHTF-VMF3H
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
SubType: X18-32643
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 455
Time: 16/06/2020 8:17:15 PM
———————
Key: YJP2N-8HF62-CTRCH-8WBH4-6Q448
Description: Office15_VisioStdVL_MAK
SubType: X18-32589
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 499
Time: 16/06/2020 8:17:16 PM
———————
Key: K9NWH-VGXHQ-W8T7G-TCHWR-PPMHT
Description: Office15_StandardVL_MAK
SubType: X18-33252
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 496
Time: 16/06/2020 8:17:17 PM
———————
Key: NFP7H-K97KP-966V8-WPGWR-PPMJF
Description: Office15_VisioProVL_MAK
SubType: X18-33296
License Type: Volume:MAK
MAK Count: 496
Time: 16/06/2020 8:17:23 PM
———————

HƯỚNG DẪN KICK HOẠT BẢN QUYỀN MICROSOFT OFFICE 2019

BẰNG KEY VOLUME MAK

0 0 votes
Đánh giá bài viết

Thông báo: Blog Lương Điệp (luongdiep.com) là nơi chia sẻ Template Powerpoint; Trò chơi Powerpoint; Tài liệu Giáo dục; Bài giảng điện tử; Giáo án điện tử; Đề thi: học tập trực tuyến, ... miễn phí, phi lợi nhuận.

Nếu bạn sở hữu file do bản quyền thuộc về bạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi tháo gỡ theo yêu cầu. Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x