Diện tích các hình trong không gian Toán lớp 9 – Ôn thi vào 10

Tính diện tích và thể tích của các hình trong không gian (Hình trụ, hình nón, hình nón cụt và hình cầu) đã là một trong những câu không thể thiếu trong... Đọc chi tiết »

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

1. Hình cầu. Khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu. + Nửa đường tròn trong phép... Đọc chi tiết »

Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

1. Hình nón Khi quay tam giác vuông một vòng quanh cạnh OA cố định thì được một hình nón. + Điểm A được gọi đỉnh của hình nón. + Hình tròn (O) được gọi... Đọc chi tiết »

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

1. Hình trụ Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AB cố định, ta được một hình trụ. + Hai hình tròn (A) và (B) bằng nhau và nằm trong... Đọc chi tiết »

Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn Công thức diện tích hình tròn là: Trong đó: S là diện tích của đường tròn. R là bán kính đường tròn. d là... Đọc chi tiết »

Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

1. Công thức tính độ dài đường tròn “ Độ dài đường tròn” hay còn được gọi là “ chu vi đường tròn” được kí hiệu là C. Ta có: C =... Đọc chi tiết »

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

1. Định nghĩa + Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác nội tiếp đường... Đọc chi tiết »

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

1. Khái niệm về tứ giác nội tiếp Một tứ giác có bốn đỉnh nằm tên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ... Đọc chi tiết »

Bài 6: Cung chứa góc

1. Quỹ tích cung chứa góc Với đoạn thẳng AB và góc α (0 < α < 180°) cho trước thì quỹ tích các điểm M thoả mãn ∠AMB = a là... Đọc chi tiết »

Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn + Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. + Hình vẽ:... Đọc chi tiết »