Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

1. Công thức nghiệm thu gọn.

Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và b = 2b’; Δ’ = b2 – ac.

+ Nếu Δ’ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt

Lý thuyết: Công thức nghiệm thu gọn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

+ Nếu Δ’ = 0, phương tình có nghiệm kép là x1 = x2 = -b’/a

+ Nếu Δ < 0, phương trình đã cho vô nghiệm.

2. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Giải phương trình 2x2 – 6x + 4 = 0

Hướng dẫn:

+ Tính Δ’ = (-3)2 – 2.4 = 9 – 8 = 1 > 0

+ Do Δ’ > 0, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là

Lý thuyết: Công thức nghiệm thu gọn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x1 = 2; x2 = 1.

Câu 2: Giải phương trình 3x2 – 6x + 3 = 0

Hướng dẫn:

+ Tính Δ’ = (-3)2 – 3.3 = 9 – 9 = 0

+ Do Δ’ = 0, phương trình có nghiệm kép là x1 = x2 = -(-3/3) = 1

Vậy phương trình có nghiệm kép là x1 = x2 = 1

Câu 3: Giải phương trình 5x2 – 2x + 3 = 0

Hướng dẫn:

+ Tính Δ’ = (-1)2 – 5.3 = -14 < 0

+ Do Δ’ < 0 nên phương trình đã cho vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Nghề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x