Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

I. ĐỊNH NGHĨA

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức có dạng: ax + by = c, trong đó a, b, c là các số đã biết (trong đó a ≠ 0 hoặc b ≠ 0 ).

Chú ý: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mỗi nghiệm của phương trình ax + by = c được biểu diễn bởi một điểm. Nghiệm (x0; y0) được biểu diễn bởi điểm có tọa độ (x0; y0).

Ví dụ: Các phương trình bậc nhất hai ẩn là 2x + y = 1; x – y = 2; ….

1/2x – 1/3y = 1/5; 4x – 5y = 7; 8x + y = 2; 3x – 4y = 5;…

II. TẬP NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c kí hiệu là (d).

Nếu Lý thuyết: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất thì (d) là đồ thị của hàm số bậc nhất Lý thuyết: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Nếu Lý thuyết: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất thì công thức nghiệm là Lý thuyết: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Nếu Lý thuyết: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất thì công thức nghiệm là Lý thuyết: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

III. VÍ DỤ CỤ THỂ

Câu 1: Tìm hai nghiệm của phương trình x + y = 2 (1)

Hướng dẫn:

+ Cho y = 0 ⇒ x = 2 → (2; 0) là một nghiệm của phương trình (1).

+ Cho y = 1 ⇒ x = 1 → (1; 1) là một nghiệm của phương trình (1).

⇒ (2; 0); (1; 1) là hai nghiệm cần tìm của phương trình x + y = 2.

Câu 2: Cho hai cặp số (1; 2) và (0; 1). Hỏi cặp nào là nghiệm của phương trình 2x + 3y = 8 ?

Hướng dẫn:

+ Ta có 2.1 + 3.2 = 8 ⇒ (1; 2) là cặp nghiệm của phương trình 2x + 3y = 8.

+ Ta có 2.0 + 3.1 = 3 ≠ 8 ⇒ (0; 1) không phải là cặp nghiệm của phương trình 2x + 3y = 8

Câu 3: Cặp số (1:1) có phải là nghiệm của phương trình x + y = 1 không?

Hướng dẫn:

Ta có: 1 + 1 = 2 ≠ 1 nên (1;1) không là nghiệm của phương trình x + y = 1

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x