Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

A. Lý thuyết

1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.m/n (m,n ∈ N, n ≠ 0)

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a thì số đó được tính bằng a: (m/n) (m,n ∈ N)

Ví dụ:Tìm một số biết 3/4 của nó bằng 16,5

Số cần tìm là: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Bài tập

Câu 1: Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó 2/3 số học sinh thích đá bóng, 60% thích đá cầu, 2/9 thích chơi bóng bàn và 4/15 số học sinh thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, chơi bóng bàn và bóng chuyền.

Hướng dẫn giải:

Để tìm số học sinh thích chơi bóng đá, ta phải tìm 2/3 của 45 học sinh

Muốn thế, ta lấy 45 chia cho 3 rồi nhân với 2, tức ta nhân 45 với 2/3

Ta có: 45.(2/3) = 30 (học sinh)

Tương tự, với số học sinh thích đá cầu có 45.60% = 27 (học sinh)

Số học sinh thích chơi bóng bàn là 45.(2/9) = 10 (học sinh)

Số học sinh thích chơi bóng chuyền là 45.(4/15) = 12 (học sinh)

Câu 2: 2/5 của số a là 480. Vậy 12,5% của số a là?

Hướng dẫn giải:

Số a = 480 : (2/5) = 1200

12,5% của số a là 1200.12,5% = 150

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x