Đề cương ôn tập giữa kỳ 1 Toán 6 – năm học 2021 – 2022 (file word)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2021 – 2022  LINK TẢI FILE VỀ MÁY TÍNH Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Góc và các vấn đề liên quan

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 4: GÓC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN  Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và tam giác

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 3: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG VÀ TAM GIÁC CHỦ ĐỀ 1: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, TIA CHỦ ĐỀ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Hình học trực quan

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 2: HÌNH HỌC TRỰC QUAN CHỦ ĐỀ 1: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG – HÌNH CÓ TÂM ĐỐI... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Một số hình học phẳng trong thực tế

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 1: MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TẾ CHỦ ĐỀ 1: HÌNH TAM GIÁC ĐỀU, HÌNH LỤC GIÁC... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 11: DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 1: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI BIỂU ĐỒ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Số thập phân

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 10: SỐ THẬP PHÂN CHỦ ĐỀ 1: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN  CHỦ ĐỀ 2: SỐ THẬP... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Phân số

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 9: PHÂN SỐ CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN  CHỦ ĐỀ 2: PHÂN SỐ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Nguyên lí Dirichlet

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 8: NGUYÊN LÍ DIRICHLET  Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Số chính phương

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 6: SỐ CHÍNH PHƯƠNG CHỦ ĐỀ 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG  CHỦ ĐỀ 2: DÙNG CÁC TÍNH CHẤT... Đọc chi tiết »