Tổng hợp 20 chuyên đề ôn thi HSG Toán lớp 6 – Flie word part2

TỔNG HỢP 20 CHUYỀN ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN 6 Link 10 chuyên đề ôn thi HSG môn toán lớp 6 trước đó mà Blog LuongDiep.Com đã chia sẻ với mọi người.... Đọc chi tiết »

Tổng hợp 20 chuyên đề ôn thi HSG Toán lớp 6 – Flie word part1

TỔNG HỢP 20 CHUYỀN ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN 6 1. Chuyên đề: So sánh – Toán 6 2. Chuyên đề: Chữ số tận cùng – Toán 6 3. Chuyên đề: Góc... Đọc chi tiết »

Chuyên đề số nguyên tố; hợp số – Toán lớp 6 (File word)

CHUYÊN ĐỀ SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ TOÁN LỚP 6 Đọc chi tiết »

Chuyên đề thực hiện dãy tính; Tính nhanh – Toán 6 (File word)

Chuyên đề thực hiện Dãy tính; Tính nhanh Toán 6 (File word) Đọc chi tiết »

Chuyên đề tìm x Toán lớp 6 – File word

Chuyên đề tìm x Toán lớp 6 – File word Đọc chi tiết »

Bài 9: Tam giác

A. Lý thuyết 1. Tam giác ABC là gì? Định nghĩa: Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB; BC; CA khi ba điểm A; B; C không thẳng hàng Nhận... Đọc chi tiết »

Bài 8: Đường tròn

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa đường tròn Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R) Chú ý: Với... Đọc chi tiết »

Bài 6: Tia phân giác của góc

A. Lý thuyết 1. Tia phân giác của một góc Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc... Đọc chi tiết »

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

A. Lý thuyết 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng Cho tia Ox, Vẽ góc ∠xOy sao cho 0o < m < 180o – Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng... Đọc chi tiết »

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

A. Lý thuyết 1. Khi nào thì tổng số đo hai góc góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy thì... Đọc chi tiết »