Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

A. Lý thuyết

1. Hỗn số

+ Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được là nguyên của hỗn số, số tư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

+ Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số, ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử số của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Chú ý:

Đối với các hỗn số có dấu “-“ đằng trước thì ta chỉ cần đổi hỗn số dương theo quy tắc thong thường rôi viết thêm dấu “-“ đằng trước phân số tìm được , tuyệt đối không lấy phần số nguyên âm nhân với mẫu rồi cộng tử số

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

+ Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viêt số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được

2. Số thập phân

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

+ Số thập phân gồm hai phần:

• Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

• Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

3. Phần trăm

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần tram với kí hiệu %

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Bài tập

Câu 1: So sánh

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 2: Tính

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x