Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Góc và các vấn đề liên quan

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 4: GÓC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN  Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và tam giác

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 3: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG VÀ TAM GIÁC CHỦ ĐỀ 1: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, TIA CHỦ ĐỀ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Hình học trực quan

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 2: HÌNH HỌC TRỰC QUAN CHỦ ĐỀ 1: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG – HÌNH CÓ TÂM ĐỐI... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Một số hình học phẳng trong thực tế

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 1: MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TẾ CHỦ ĐỀ 1: HÌNH TAM GIÁC ĐỀU, HÌNH LỤC GIÁC... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 11: DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 1: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI BIỂU ĐỒ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Số thập phân

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 10: SỐ THẬP PHÂN CHỦ ĐỀ 1: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN  CHỦ ĐỀ 2: SỐ THẬP... Đọc chi tiết »

Trọn bộ phiếu bài tập theo tuần Toán 9 cả năm

TRỌN BỘ PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TOÁN LỚP 9 CẢ NĂM – FILE WORD  LINK TẢI FILE WORD Đọc chi tiết »

Hướng dẫn nâng cấp tài khoản Zoom không giới hạn thời gian dạy mà vẫn giữ nguyên ID cũ

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP TK ZOOM KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN GIỮ NGUYÊN ID CŨ Xin chào các thầy cô! Hôm này, 8/10/2021 Zoom đã chính thức cắt gọi hỗ trợ bỏ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Phân số

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 9: PHÂN SỐ CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN  CHỦ ĐỀ 2: PHÂN SỐ... Đọc chi tiết »

Ôn thi HSG Toán lớp 6 – Chuyên đề: Nguyên lí Dirichlet

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – SÁCH CÁNH DIỀU CHUYÊN ĐỀ 8: NGUYÊN LÍ DIRICHLET  Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp Đọc chi tiết »