Bài 10: Làm tròn số

A. Lý thuyết

1. Quy ước làm tròn số

+ Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

+ Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

2. Ví dụ

+ Ta có 84,149 ≈ 84,1 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

+ Ta có 542 ≈ 540 (làm tròn đến chữ số hàng chục)

+ Ta có 0,0861 ≈ 0,09 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

+ Ta có 1573 ≈ 1600 (làm tròn đến chữ số hàng trăm)

B. Bài tập

Bài 1: Viết các số sau dưới dạng số thập phân gần đúng, chính xác đến hai chữ số thập phân, ba chữ số thập phân

Trắc nghiệm: Làm tròn số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: Trắc nghiệm: Làm tròn số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

+ Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 2,67

+ Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 2,667

b) Ta có: Trắc nghiệm: Làm tròn số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

+ Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 4,43

+ Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 4,429

c) Ta có: Trắc nghiệm: Làm tròn số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

+ Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 5,26

+ Chính xác đến ba chữ số thập phân là: 5,273

Bài 2: Tìm x gần đúng chính xác đến hai chữ số thập phân: Trắc nghiệm: Làm tròn số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Làm tròn số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy giá trị gần đúng chính xác đến hai chữ số thập phân của x là x ≈ 3,88

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x