Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

A. Lý thuyết

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ

Để cộng trừ hai số hữu tỉ x và y, ta làm như sau:

• Viết x,y dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương (quy đồng mẫu số dương)

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

• Thực hiện phép cộng trừ (cộng, trừ tử và giữ nguyên mẫu)

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ví dụ:

+ Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

+ Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chú ý:

+ Rút gọn các phân thức trước khi tính.

+ Trong tập hợp Q, phép cộng cũng có tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 như trong tập hợp Z.

+ Mỗi số hữu tỉ x đều có một số đối, kí hiệu là -x, sao cho: x + (-x) = 0

Số đối a/b là Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án nên người ta thường viết các số hữu tỉ âm với dấu trừ trước phân số.

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu của số hạng đó.

Với x, y, z, t ∈ Q, ta có: x + y = z – t ⇒ x + t = z – y.

Ví dụ: Tìm x biết Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Theo quy tắc “chuyển vế” ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy x = 3/10.

B. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Viết số hữu tỉ -9/11 dưới dạng:

a) Tổng hai số hữu tỉ âm

b) Hiệu của hai số hữu tỉ dương

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x