Bài 7: Tỉ lệ thức

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỉ số: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ta viết: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án hoặc a : d = c : d

Chú ý: Trong tỉ lệ thức a: b = c : d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức

Ví dụ: Các tỉ lệ thức

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án hay được viết là 3 : 4 = 6 : 8

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án hay được viết 15 : 21 = 12,5 : 17,5

2. Tính chất

Tính chất 1 : (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Nếu Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án thì ad = bc

Ví dụ:

+ Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án ⇒ 3.8 = 4.6 = 24

+ Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án ⇒ 1. 7,5 = 3. 2,5 = 7,5

Tính chất 2:

Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ thức:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ví dụ:

+ Ta có: 2.6 = 3.4

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

+ Ta có: 1.8 = 2.4

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

B. Bài tập

Bài 1: Tìm giá trị của x trong các tỉ lệ thức sau

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Văn Điệp

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Ngề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x