Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tài liệu trên Blog Lương Điệp, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "luongdiep". (Ví dụ: giáo án toán 6 luongdiep). Tìm kiếm ngay
5765 lượt xem

Chia sẻ tài khoản ChatGpt miễn phí 100% cho mọi người

CHIA SẺ TẢI KHOẢN CHATGPT MIỄN PHÍ

Chào mọi người!

ChatGPT mở ra và đã có rất nhiều người dùng. Nó rất hữu ích và có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là công nghệ và Lĩnh vực content cũng không ngoại lệ. Do Việt Nam mình chưa nằm trong danh sách các nước được đăng kí nên nhiều Ae gặp khó khăn trong việc đăng kí tài khoản. Thế nên hôm nay, Blog Lương Điệp sẽ chia sẻ tài khoản ChatGPT – OpenAI mà mình sưu tầm được trên mạng cho mọi người. Đơn giản là đang có rất nhiều người muốn trải nghiệm nó lại đang khó khăn trong việc đăng ký.. Hy vọng là mọi người sẽ được tiếp cận nhiều hơn. Còn nếu các bạn muốn sử dụng tài khoản chính chủ ổn định thì mình có thể giúp các bạn tạo tài khoản chính chủ riêng trên email của mình nhé sử dụng tại Việt Nam luôn không cần fake IP.

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHATGPT

LIST 1

chatgpt1@maihuybao.dev
chatgpt2@maihuybao.dev
chatgpt3@maihuybao.dev
chatgpt4@maihuybao.dev
chatgpt5@maihuybao.dev
MK: maihuybao

LIST 2

Tài khoản số 1

User ID: lophocvetranh@gmail.com

Password: khietvidai

 • Tài khoản số 2

User ID: khietseobds@gmail.com
Password: khietvidai

 • Tài khoản số 3

User ID: khietkhoemanh@gmail.com
Password: khietvidai

 • Tài khoản số 4

User ID: chatgpt1@maihuybao.dev
Password: maihuybao

 • Tài khoản số 5

User ID: chatgpt2@maihuybao.dev
Password: maihuybao

 • Tài khoản số 6

User ID: chatgpt3@maihuybao.dev
Password: maihuybao

 • Tài khoản số 7

User ID: chatgpt4@maihuybao.dev
Password: maihuybao

 • Tài khoản số 8

User ID: chatgpt5@maihuybao.dev
Password: maihuybao

 • Tài khoản số 9

User ID: gouflex40@gmail.com
Password: deployiadell22

 • Tài khoản số 10

User ID: joseno2308@gmail.com
Password: *josejose*

 • Tài khoản số 11

User ID: tarchis03@gmail.com
Password: adriamsfalconett

 • Tài khoản số 12

User ID: m.smigielski2001@gmail.com
Password: 01290705037PorcupineTree

 • Tài khoản số 13

User ID: zeeshan223742@gmail.com
Password: shani.3244

 • Tài khoản số 14

User ID: paolariverospy@gmail.com
Password: h1010103030

 • Tài khoản số 15

User ID: mitzubob@gmail.com
Password: Dalle12!

 • Tài khoản số 16

User ID: iuly07raul05@gmail.com
Password: Stefymihai2005?

 • Tài khoản số 17

User ID: mihaialex2308@gmail.com
Password: 23082011

 • Tài khoản số 18

User ID: saulea.s@yahoo.com
Password: ec%%HS5H?v3DhA&

 • Tài khoản số 19

User ID: chngalvin30@gmail.com
Password: Chng747822

 • Tài khoản số 20

User ID: mofc1903@gmail.com
Password: mofc0147

 • Tài khoản số 21

User ID: danny.petrigal@gmail.com
Password: dannybobo2010

 • Tài khoản số 22

User ID: sadettinsenol0606@gmail.com
Password: KAMUguv0

 • Tài khoản số 23

User ID: lucianoparavati@hotmail.com
Password: 48547689

 • Tài khoản số 24

User ID: udaykumar.anil111@gmail.com
Password: uday@1RAGA

 • Tài khoản số 25

User ID: cg16spyop@gmail.com
Password: JAIBGMIii11

 • Tài khoản số 26

User ID: aryanh205@gmail.com
Password: aryanh13826

 • Tài khoản số 27

User ID: abuzerceylann@gmail.com
Password: 7TgYL6y$j.HtTb*

 • Tài khoản số 28

User ID: yyedek19@gmail.com
Password: nWY62Kvn1999

 • Tài khoản số 29

User ID: shabbaros346@gmail.com
Password: Phaser3100

 • Tài khoản số 30

User ID: leewencoln.maina@students.jkuat.ac.ke
Password: qwerty66ghi

 • Tài khoản số 31

User ID: jorgedavidmorenoantonio@gmail.com
Password: 05101959

 • Tài khoản số 32

User ID: glennisagani88@gmail.com
Password: awesomedude

 • Tài khoản số 33

User ID: elibustose@gmail.com
Password: Islapuna@2030

 • Tài khoản số 34

User ID: nlado49@gmail.com
Password: quockhang3006

 • Tài khoản số 35

User ID: nunyzale@teleg.eu
Password: 20202020

 • Tài khoản số 36

User ID: jenishtamang702@gmail.com
Password: Jenish_Tam

 • Tài khoản số 37

User ID: yanisbouzghi599@gmail.com
Password: wyqgot-pyjgyg-3bukSu

 • Tài khoản số 38

User ID: italobulnes@gmail.com
Password: virtualhn

 • Tài khoản số 39

User ID: correo.aloe@gmail.com
Password: internet4508

 • Tài khoản số 40

User ID: quangcuong.vu.us@gmail.com
Password: quangcuong

 • Tài khoản số 41

User ID: Ahmedyassine2002@gmail.com
Password: AhMeD.10012002

 • Tài khoản số 42

User ID: vinaycreation78@gmail.com
Password: mafiakid247

 • Tài khoản số 43

User ID: ha.n.s.ki.tk.it@gmail.com
Password: ha.n.s.ki.tk.it

 • Tài khoản số 44

User ID: evergreenmehak@gmail.com
Password: 12345678

 • Tài khoản số 45

User ID: lenzhenys@gmail.com
Password: E1s2a3m4s5m6dalle

 • Tài khoản số 46

User ID: contact.essghaier@gmail.com
Password: 852852Aa

 • Tài khoản số 47

User ID: geecheneei@hotmail.com
Password: 01012009gG

 • Tài khoản số 48

User ID: seankanishov@gmail.com
Password: Kxxi7x11!

 • Tài khoản số 49

User ID: bartvador@duck.com
Password: Katelyn010*

 • Tài khoản số 50

User ID: daniconchev@gmail.com
Password: dani_123

 • Tài khoản số 51

User ID: nafizhossain321@gmail.com
Password: A,h9cnPEaC8.GE4

 • Tài khoản số 52

User ID: amanda0410d@gmail.com
Password: !Sleep000well

 • Tài khoản số 53

User ID: emiliocornejoxxx@gmail.com
Password: rag2312312313

 • Tài khoản số 54

User ID: cornejoemilio092@gmail.com
Password: cyspack0312

 • Tài khoản số 55

User ID: yimaztayfun007@gmail.com
Password: 11111997

 • Tài khoản số 56

User ID: matheobeucler@gmail.com
Password: Math2008?

 • Tài khoản số 57

User ID: charles.roubiere@gmail.com
Password: 777cccr81a

 • Tài khoản số 58

User ID: koketsolekau86@gmail.com
Password: BonoloK2#

 • Tài khoản số 59

User ID: ignamuma@gmail.com
Password: waza12456

 • Tài khoản số 60

User ID: sobowaodya@iubridge.com
Password: 13579abcde24680

 • Tài khoản số 61

User ID: leon.art.official@gmail.com
Password: pqr34827620

 • Tài khoản số 62

User ID: frankbaves@gmail.com
Password: DaniDiosaVosMugrosa

 • Tài khoản số 63

User ID: raskal60hz@gmail.com
Password: raskal.exe

 • Tài khoản số 64

User ID: canhtv133@gmail.com
Password: Adclove@122

 • Tài khoản số 65

User ID: rsparth2004@gmail.com
Password: Parthleekha1

 • Tài khoản số 66

User ID: rexxepico@gmail.com
Password: Romina.exe123

 • Tài khoản số 67

User ID: luna22012001@gmail.com
Password: justinenzunga1

 • Tài khoản số 68

User ID: osmanbegovicevelin3@gmail.com
Password: zanimljivsajt

 • Tài khoản số 69

User ID: babi49039@gmail.com
Password: Biaabdul764!?

 • Tài khoản số 70

User ID: lazicuros17@gmail.com
Password: Slusalice154

 • Tài khoản số 71

User ID: vavesoy581@24rumen.com
Password: ayus1H@21

 • Tài khoản số 72

User ID: sayed9041971@gmail.com
Password: Shaoni118109#

 • Tài khoản số 73

User ID: dyardler309@outlook.com
Password: Aludyarxdr99

 • Tài khoản số 74

User ID: aremama227@gmail.com
Password: Fer3544@@#

 • Tài khoản số 75

User ID: sanjidashrestta8989@gmail.com
Password: shrestta8986

 • Tài khoản số 76

User ID: Jamalalserhan77@gmail.com
Password: Jamal2006

 • Tài khoản số 77

User ID: j365030@gmail.com
Password: JRuma@123

 • Tài khoản số 78

User ID: j365030@gmail.com
Password: Juma@1992

 • Tài khoản số 79

User ID: gonzalomontero980@gmail.com
Password: XDgonchiotaku88

 • Tài khoản số 80

User ID: infotechjohncv@gmail.com
Password: openai_GPT-3

 • Tài khoản số 81

User ID: ronald9cz@gmail.com
Password: sistemas

 • Tài khoản số 82

User ID: solsilvana@gmail.com
Password: cronos6832

 • Tài khoản số 83

User ID: martirproducciones@gmail.com
Password: MARTIR681976

 • Tài khoản số 84

User ID: daniel.gongora@udea.edu.co
Password: Danielgg28

 • Tài khoản số 85

User ID: kavindakusal517@gmail.com
Password: 123kusal

 • Tài khoản số 86

User ID: hmezher336@gmail.com
Password: hadidalle2

 • Tài khoản số 87

User ID: hmezher336@gmail.com
Password: Hadidalle336

 • Tài khoản số 88

User ID: vhspirit@gmail.com
Password: Alayli27

 • Tài khoản số 89

User ID: nickstevenortiz@gmail.com
Password: pinguino

 • Tài khoản số 90

User ID: 30ahmed3020@gmail.com
Password: m123456789E@

 • Tài khoản số 91

User ID: kedubonheur2000@gmail.com
Password: jasminake123*

 • Tài khoản số 92

User ID: claudiol.graciano@gmail.com
Password: Lcg@84146516

 • Tài khoản số 93

User ID: vihugo.qs@hotmail.com
Password: 38898524

 • Tài khoản số 94

User ID: dodudodu1985@gmail.com
Password: Bdelove@123

 • Tài khoản số 95

User ID: nguyenvutandat1910@gmail.com
Password: Abelove@123

 • Tài khoản số 96

User ID: fenix200620@gmail.com
Password: Miguel1593.

 • Tài khoản số 97

User ID: gsykesb@gmail.com
Password: genesisypascual

 • Tài khoản số 98

User ID: itzmrshahab320@gmail.com
Password: MRshahab320..@@

 • Tài khoản số 99

User ID: strawberrylazyparty@gmail.com
Password: jiongrz123

 • Tài khoản số 100

User ID: sto4151@amdyes.asia
Password: Rthdnib5281867

 • Tài khoản số 101

User ID: kdyowrlivgbjnp@metalunits.com
Password: Honda@342

 • Tài khoản số 102

User ID: falocej134@hoxds.com
Password: Honda@23

 • Tài khoản số 103

User ID: shahmeerhassan115@gmail.com
Password: 54267890

 • Tài khoản số 104

User ID: shahmeerhassan155@gmail.com
Password: 54267890

 • Tài khoản số 105

User ID: patrynia_20@wp.pl

Password: Myszka129

 • Tài khoản số 106

User ID: 3919168@gmail.com
Password: ajoy551360

 • Tài khoản số 107

User ID: aleckfe@gmail.com
Password: Rx,3Z5YM5xqTPfG

 • Tài khoản số 108

User ID: mrmiaomiao@sohu.com
Password: liang520

 • Tài khoản số 109

User ID: dstiven940@gmail.com
Password: david g 123

 • Tài khoản số 110

User ID: emerson151004@gmail.com
Password: 3145277666

 • Tài khoản số 111

User ID: janowskialeksander@wp.pl
Password: Perzyny42

 • Tài khoản số 112

User ID: mauriav01@gmail.com
Password: $1989alex

 • Tài khoản số 113

User ID: demetrisfides@hotmail.com
Password: .AuY2&,YFRrRhy8

 • Tài khoản số 114

User ID: quiros.savik@gmail.com
Password: savicita82

 • Tài khoản số 115

User ID: ron0ryan1@gmail.com
Password: A12345678b###

 • Tài khoản số 116

User ID: andradejhoel62@gmail.com
Password: jhoel2004

 • Tài khoản số 117

User ID: lalward.mag@gmail.com
Password: silversherry

 • Tài khoản số 118

User ID: ahmedmostafa142004@gmail.com
Password: 01229004551

 • Tài khoản số 119

User ID: mahmdgamng@gmail.com
Password: @@@312far3on

 • Tài khoản số 120

User ID: Geeezey@gmail.com
Password: onetwo12345

 • Tài khoản số 121

User ID: jonesjese001@gmail.com
Password: onetwo12345

 • Tài khoản số 122

User ID: boodygamer1232@gmail.com
Password: BDBD123

 • Tài khoản số 123

User ID: phannv2602@gmail.com
Password: Abelove@123

 • Tài khoản số 124

User ID: hdbinh1102@gmail.com
Password: Bdelove@123

 • Tài khoản số 125

User ID: cuongtranag85@gmail.com
Password: Abelove@123

 • Tài khoản số 126

User ID: xuanhv90@gmail.com
Password: Dbelove@132

 • Tài khoản số 127

User ID: khietvidai@gmail.com
Password: khietvidai

 • Tài khoản số 128

User ID: khietgiauco@gmail.com
Password: khietvidai

LIST 3

user: chatgpt@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
user:chatgpt1@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
chatgpt2@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
15115e02b3@emailkom.live
rafat123456789
—————
d142d36e4b@emailkom.live
rafat123456789
—————
73a5fc8dfb@emailkom.live
rafat123456789
—————
7065f75d9b@boxmail.lol
rafat123456789
—————
9fa034a78c@boxmail.lol
rafat123456789
—————
e541af2cde@boxmail.lol
rafat123456789
—————
6257ec01cd@boxmail.lol
rafat123456789
—————
4a671f2e15@boxmail.lol
rafat123456789
—————
7ede49d6be@boxmail.lol
rafat123456789
—————
3d6f9a0b8b@boxmail.lol
rafat123456789
—————
ebf9272c7d@boxmail.lol
rafat123456789
—————
51a7f97471@boxmail.lol
rafat123456789
—————
909cb6bf74@boxmail.lol
rafat123456789
—————
bf8d2c26f6@boxmail.lol
rafat123456789
—————
90e6b3ac18@boxmail.lol
rafat123456789
—————
faae51663c@boxmail.lol
rafat123456789
—————
5725394fcb@boxmail.lol
rafat123456789
—————
1f1cefe71f@boxmail.lol
rafat123456789
————–
serkankarakaya638@gmail.com Password:serkan3391178
borayildirim1402@gmail.com Password:Yukselsin124
jorgedavidmorenoantonio@gmail.com Password:05101959
adamsjason870@gmail.com Password:Milanaadams#18
y8683000@gmail.com Password:0599567173**
tiagoestudante0@gmail.com Password:mahalamahala
sergiojfr17@gmail.com Password:Rocio_20r
lauwers-mathias@hotmail.com Password:AzertyKanaal12
ilham27a@gmail.com Password:satriailham1
sparemailbackup2@gmail.com Password:UpTheIRA44
sparemailbackup@gmail.com Password:UpTheIRA44
linoryacobi@gmail.com Password:Linor2001
MJSPKSD313@GMAIL.COM Password:JUNUMARIYU
kkamren@gmail.com Password:satya123
sisodiapawan325@gmail.com Password:Pawan@123
sarath8301@gmail.com Password:HxGEbC%2j65B#3*
dhruvk55277@gmail.com Password:Y7*ZCTNM4KENjfJ
muthusaravana11221@gmail.com Password:ams
madhurmehrotra007@gmail.com Password:Mad007hur
gjmwdmjgp@gmail.com Password:wjddnfla446
matsunodejuvu@gmail.com Password:WeWiz7npL5TDLYz
carloskione42@gmail.com Password:forcaaerea123
leozeussilva@gmail.com Password:perolina05
guilhermearaujo456@yahoo.com.br Password:cxzCXZ321*
fazulato@gmail.com Password:Mototitan1@
marcos.andr99@gmail.com Password:marcosgm123
hytaloalmeida2@gmail.com Password:fomento1
pedro199666@hotmail.com Password:7355608*
santiago.izef@gmail.com Password:corona4556
dacavi0929@gmail.com Password:thepadawan7
lm065936@gmail.com Password:amoelanime78
noahemilh@gmail.com Password:NoahEmil@6453
bdrabeer31@gmail.com Password:xmo123***
gas7ar@gmail.com Password:G965g62g(-.,)
jeruca17@gmail.com Password:ex98odi@
unaxpm@gmail.com Password:audanzas
alvaro.moreno.mejias@gmail.com Password:Jopeta17360
yanisbouzghi599@gmail.com Password:wyqgot-pyjgyg-3bukSu
julientalon@icloud.com Password:Galippette0312
julien.talon@hotmail.com Password:Galippette0312
lukas.fabre34@gmail.com Password:Coeur580
enzoo.maissa20@gmail.com Password:n72?Sw#TQui+Q.d
noeclement50@gmail.com Password:heller05
henryfoulds200535@gmail.com Password:RwYxGHCBrTm6uVb
italobulnes@gmail.com Password:virtualhn
thanish666@gmail.com Password:Nafih786.
luna22012001@gmail.com Password:justinenzunga1
vihugo.qs@hotmail.com Password:38898524
charles.roubiere@gmail.com Password:777cccr81a
matheobeucler@gmail.com Password:Math2008?
dyardler309@outlook.com Password:Aludyarxdr99
kavindakusal517@gmail.com Password:123kusal
shahmeerhassan115@gmail.com Password:54267890
shahmeerhassan155@gmail.com Password:54267890
picturesam94@gmail.com Password:samuel09628
b.ramom@hotmail.com Password:ramom@135

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Có 1 acc share duy nhất nên nhiều người dùng, một số thời điểm sẽ bị lag hoặc lỗi do có nhiều lệnh gửi đi cùng lúc. Mọi người cứ bình tĩnh gửi lại lệnh là được.
 • Mỗi tài khoản sẽ có 18$ để dùng tính năng trả phí của OpenAI nên acc share chung sẽ nhanh hết tiền. Link tính năng trả phí OpenAI: https://beta.openai.com/examples
 • ChatGPT hiện tại đang được miễn phí và sẽ không bị trừ tiền, free đến khi nào thì không rõ, chưa có thông báo về vấn đề này. Link ChatGPT: https://chat.openai.com
 • Khi đăng nhập không cần dùng VPN hay ẩn danh, Log in bình thường.
 • Các acc share và acc theo mail cá nhân là vĩnh viễn. Riêng acc share sẽ không đổi pass được trừ mình, nên các bạn cứ yên tâm mà dùng. Khi nào không vào được thì inbox cho mình hỗ trợ.
 • Khi chat với ChatGPT, nó sẽ trả lời theo chủ đề mà các bạn nói từ đầu, nếu muốn nói về chủ đề khác thì nên bấm vào New Chat để reset.
 • ChatGPT có trả lời bằng tiếng Việt được nhé.
 • Các tính năng trả phí như hình.

– Nguồn: Sưu tầm –

5 1 vote
Đánh giá bài viết

Thông báo: Blog Lương Điệp (luongdiep.com) là nơi chia sẻ Template Powerpoint; Trò chơi Powerpoint; Tài liệu Giáo dục; Bài giảng điện tử; Giáo án điện tử; Đề thi: học tập trực tuyến, ... miễn phí, phi lợi nhuận.

Nếu bạn sở hữu file do bản quyền thuộc về bạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi tháo gỡ theo yêu cầu. Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x