Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

1. Tập xác định

Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x ∈ R.

2. Tính chất

+ Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

+ Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

3. Nhận xét

+ Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi x ≠ 0; y = 0 khi x = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 0.

+ Nếu a < 0 thì y < với mọi x ≠ 0; y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

4. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Cho hai hàm số y = 2x2 và y = -2x2. Với từng giá trị của x dưới đây hãy tính giá trị của y tương ứng và nhận xét ?

Hướng dẫn:

x0134
y = 2x2021832
y = -2x20-2-18-32

Nhận xét:

+ Với a = 2 > 0 và giá trị x > 0 tăng dần thì giá trị tương ứng của y cũng tăng dần

⇒ Hàm số y = 2x2 đồng biến với x > 0.

+ Với a = -2 < 0 và giá trị x > 0 tăng dần thì giá trị tương ứng của y giảm dần.

⇒ Hàm số y = -2x2 nghịch biến với x > 0.

Câu 2: Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100m. Quãng đường chuyển động là s (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian là t (giây) bởi công thức: s = 4t2. Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất ?

Hướng dẫn:

Thời gian để vật chạm đất là:

Lý thuyết: Hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0) - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Vậy sau 5 (s) thì vật chạm đất.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Nghề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x