Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Căn bậc hai của một tích

Với hai biểu thức A và B không âm, ta có Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Ví dụ:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Chú ý: Định lý có thể mở rộng với nhiều số không âm

Ví dụ: Tính

a) √(4.9)           b) √(1.16)

c) √(9.81)           d) √(16.25)

Giải:

a) Ta có: √(4.9) = √4. √9 = 2.3 = 6

b) Ta có: √(1.16) = √1. √16 = 1.4 = 4

c) Ta có: √(9.81) = √9. √81 = 3.9 = 27

d) Ta có: √(16.25) = √16. √25 = 4.5 = 20

2. Căn bậc hai của một thương

Với biểu thức A không âm, biểu thức B dương ta có: Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Ví dụ:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

3. Áp dụng

+ Quy tắc khai phương một tích

Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả lại với nhau

+ Quy tắc nhân các căn bậc hai

Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.

Ví dụ 1: Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Giải:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Ví dụ 2: Áp dụng quy tắc nhân, hãy tính:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Giải:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất với a ≥ 3

Giải:

Lý thuyết: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: Lương Văn Điệp

Nghề nghiệp: Giáo viên Toán - Tin. Trường THCS Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x