Bài 3: Biểu đồ

A. Lý thuyết 1. Biểu đồ đoạn thẳng Biểu đồ đoạn thẳng + Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số... Đọc chi tiết »

Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

A. Lý thuyết 1. Lập bảng “tần số” Từ bảng thu thập số liệu ban đầu ta có thể lập được bảng tần số. Bảng “tần số” được lập như sau: +... Đọc chi tiết »

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

A. Lý thuyết 1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu Ví dụ: Khi điều tra về số học sinh của khối lớp 6 trường THCS Chu Văn Anh,... Đọc chi tiết »

Bài 5: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

A. Lý thuyết 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) + Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp... Đọc chi tiết »

Bài 4: Mặt phẳng tọa độ

A. Lý thuyết 1. Mặt phẳng tọa độ + Mặt phẳng tọa độ Oxy (mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy) được xác định bởi hai trục số vuong góc với... Đọc chi tiết »

Bài 3: Hàm số

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa hàm số Nếu đại lượng phụ thuộc vào đại lượng y sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một... Đọc chi tiết »

Bài 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa tỉ lệ nghịch + Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = a/x hay xy = a ( với... Đọc chi tiết »

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa đại lượng tỷ lệ thuận + Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với là hằng số... Đọc chi tiết »

Bài 12: Số thực

A. Lý thuyết 1. Số thực + Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. + Tập hợp các số thực được kí hiệu là R. +... Đọc chi tiết »

Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

A. Lý thuyết 1. Số vô tỉ + Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. + Tập hợp các số vô tỉ... Đọc chi tiết »